Wanita

TATAKRAMA INDAH BAGI WANITA MUSLIMAH
Nasihat Habib Zein Hafidzhaullah, teruntuk kaum Muslimin
 dan Muslimat terlebih kepada Ahli Bayt Rasulillah Shallahu alaihi 
wa sallam, -Hafidzahumullah-Jaga dan didiklah senantiasa anak perempuan dengan didikan yang Kuat lagi
baik,
agar ia tumbuh menjadi orang yang mencintai Allah, mencintai Rasul nya,
mengenal sejarah perjalanan Hidup Rasulullah, secara sempurna, sesuai dengan
pemahaman, pengamalan, dan mengikuti jejak-nya. dan mengenal Para Ahli
bayt Rasulillah, dan para sahabat-sahabat nya yang mulia, bersikap sopan kepada
mereka, di sertai dengan penjagaan Hati agar tidak terdapat sangkaan yang buruk
kepada mereka. menjaga lisan dari memperdebatkan hak-hak mereka atau ragu
atas kedudukan mulia mereka.
Dan juga mengenal orang-orang yang mengikuti jejak Para sahabat nabi dengan
baik (Para tabi'in) berada di atas manhaj mereka, yaitu Ulama-ulama islam.
Semuanya itu harus di sertai dengan adab (Tatakrama) di setiap gerak-gerik dan
langkah nya. kenalkan mereka tentang Hak-hak islam, adab-adab nya dan hukum
-hakam nya. ajari mereka adab cara keluar rumah, adab bersama kawan-kawan
nya, adab dalam bertutur kata, disertai dengan bermuroqabah bersama Allah
Jalla wa 'Ala.
Menjaga pakaian nya senantiasa tertutup dengan sempurna agar terhindar dari
pandangan yang tidak di halalakan, terhindar dari pandangan mata orang fasik,
dan pandangan orang jahat. Pautkan hati mereka dengan sang penciptanya di
setiap masa, terlebih dtempat-tempat yang sunyi, di depan Tv, dan internet, agar
supaya tidak berpaling kepada perkara yang melalaikan hati dari Allah, atau
terjerumus kepada perbuatan maksiat, atau melihat kepada perkara yang di
haramkan, yaitu gambar-gambar tak senonoh berupa gambar-gambar Porno
hal itu dapat membutakan dan menghitamkan hati, sehingga di khawatirkan akan
tertimpa malapetaka dan musibah. dan akan menarik nya untuk melakukan
perbuatan yang keji.- wal iyadzu billah- sehingga Allah Murka dan menimpakan
bala' dan siksa dari dzat yang maha perkasa, saat itu penyesalan tiada berguna,
jauhkan dan jauhkan perkara ini.
Allah berfirman :


قال تعالى { فليحذر اللذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم


’’Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya (Rasul) takut
akan ditimpa fitnah atau ditimpa adzab yang pedih.’’


Ajari mereka merendahkan suara di hadapan Kaum lelaki, di sertai dengan hiasan
perilaku yang berbudi, sebab hal itu lebih membuat malu dan lebih berwibawa di
hati kaum lelaki. Peringati mereka bahwa kita tidak boleh meniru-niru Musuh-
musuh islam, dan juga meniru-niru perilaku orang-orang Fasik, dan orang -orang
bencong, dari orang yang ahli maksiat, suka minum khamer dan perkara haram                                         lain nya.
Awas-awasi mereka dari menonton film-film sinetron yang berisi ketelanjangan,
pornografi, kebohongan, kefasikan, percampuran antara laki-laki dan
perempuan, pencacian, dan perkara haram lain nya. sebab hal itu lebih berbahaya                                         bagi  mereka, dan lebih dahsyat penghancuran nya terhadap hati dan ahlak mereka.
Oleh itu Takutlah kepada Allah wahai penduduk Islam.
Anak laki-laki juga demikian sebab ia lebih utama dan lebih pantas.
jaga secara terus menerus agar senantaiasa berdzikir kepada Allah, 
Shalat tepat pada waktu nya, berserta shalat sunnah rawatib dan sunnah-sunnah
shalat.berlaku baik kepada kedua orang tua, merawati anak-anak nya, ta'at kepada 
suaminya dengan Ahlak yang baik di sertai dengan kesabaran, sebab hal itu adalah
bagian dari ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, dan bagian dari 
perbuatan ta'at yang tinggi kepada Rabb penguasa semesta, dan juga bagian dari 
Jihad.dan itu juga bagian perkara yang dapat meraih keridha'an Allah subhanahu 
wa ta'ala.Tujuan dan maksud dari semua itu adalah karena Anak perempuan itu 
adalah Ibu dari masyarakat, dialah yang berkemas-kemas Rumah, Jika ia tumbuh
menjadi 
besar dan berakal, serta terdidik, maka ia akan merawat anak-anak nya dengan
sebaik-baiknya Ta'at kepada Rabb penguasa jagad, oleh sebab itu maka 
perkumpulan masyarakat akan menjadi baik, bercahaya, menjadi contoh dan 
suri tauladan. Ibu adalah Sekolah dan kehidupan yang sempurna, Oleh itu seharusnya
di persiapkan sejak dini.
sebagaimana yang telah di katakan, " Barangsiapa yang mendidik anak nya waktu
kecil maka ia akan bahagia jika sudah besar. Oleh itu, Mari dan marilah dalam                                   mendidik anak-anak, didik di atas kenaikan, Tautkan hati mereka kepada Tuhan nya,
Nabi nya, dan agamanya. sebab merekalah yang  menjadi penyebab keselematan
kalian kelak di hari kiamat, dan penyebab masuk nya ke tempat yang paling tinggi 
di syurga. Jika Tidak di didik dengan pendidikan yang baik
maka ia akan menjadi bumerang, menjadi Siksa bagi kedua orang tua nya, penyebab
kebinasaan bagi kedua orang tua nya, dan penyebab masuk nya kedalam api neraka.
-wal iyadzu billah-
Nasihat Ini bersifat Umum, Beruntunglah orang yang mau menerima nasihat dan
mengamalkan nya, Beruntung dan berbahagia. dan Orang yang berpaling dari
nasihat ini, malas mengamalkan nya, Maka akibatnya adalah Kerugian dan terhalang
dari kebaikan, kelak ia akan melihat perkara yang tidak membahagiakan hatinya
di sebabkan oleh tingkah dan perilaku anak-anak dan keluarga nya.
Taufiq ada di tangan Allah yang Maha Agung.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts